Groot stuk grond gelegen in het verkavelingsplan Cathoentuin.

Prijs: Naf. 100,– per m²