Dit deels bebouwde perceel van maar liefst 11.430m2 met diverse opstallen biedt nog vele mogelijkheden.
Een groot deel van het perceel (circa 5200m2) is onbebouwd, en uniek voor Julianadorp, omdat het voor zowel residentiele als commerciele doeleinden gebruikt kan worden.
Volgens de bebouwings voorschriften (P.A. 74-35 d.d. 16-9-“74) zijn hier winkels annex woonhuizen toegestaan, van 1 bouwlaag, welke moeten worden bestemd en ingericht als boutique, apotheek, atelier voor beeldende kunstenaars of naar aard daarmee gelijk te stellen winkels. Het bestuurscollege is bevoegd naast deze bestemming ook een woning toe te staan in 1 woonlaag hetzij aaneengebouwd of op de eerste verdieping, met dien verstande, dat ten hoogste 60% van het terreinoppervlak mag worden bebouwd.
Een gedeelte van het L- vormige terrein is gelegen aan de St. Michielsweg, het andere aansluitende gedeelte is gelegen aan de Plantageweg.
Momenteel staan de volgende opstallen op het terrein:
– Plantagaweg 6
Verdiepingswoning op ong. 1000 m2 omheind kavel met vier slaapkamers, twee badkamers en royale achterporch.
De woning is gebouwd in 2006 en is in goede staat van onderhoud. Mooi begroeide tuin met een deepwell.
– St. Michielsweg 14 D
Woning gedeeltelijk met verdieping.
– St. Michielsweg 14 E en F
Gebouw bestaande uit twee appartementen / beheerderswoning.
– St. Michielsweg 14 G en H
Gebouw bestaande uit twee appartementen.
– St. Michielsweg J t/O
Gebouw bestaande uit zes appartementen .
– Een gebouw bestaande uit drie garages.
Eigendoms terrein totaal is 11.430m2